Beviljade bidrag 2021

Beviljade bidrag 2021

Nu är årets beviljade bidrag publicerade

Under året 2021 har stiftelsen beviljat bidrag till 192 olika projekt

Här hittar du listan