Skånes idrottsledarstipendier

Skånes idrottsledarstipendier

Sparbanksstiftelserna i Skåne vill tillsammans med RF-SISU Skåne uppmärksamma alla idrottsledare som engagerar sig i barn- och ungdomsidrotten i Skåne.

Skånes Idrottsledarstipendier

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. Vi dela ut 250 stipendier och hylla de ideellt arbetande idrottsledarna. Ledarna har därmed en stor betydelse för samhällsutvecklingen.

Stipendiaten får 7 000 kr för sina goda ledarinsatser och dennes förening får 3 000 kr för fortsatt satsning på barn- och ungdomsverksamhet.

Nominering 15 januari – 25 februari 2022

Samtliga idrottsföreningar i Skåne har möjlighet att 15 janauri – 25 februari 2022, nominera en kvinna och en man till Skånes Idrottsledarstipendier.

Utdelning

Stipendiater och föreningar blir kontaktade under våren 2022 när utdelningen ska ske.

Läs mer på skånesidrottsledare.se och nominera.