Positiva projekt läsåret 2022/2023

Positiva projekt läsåret 2022/2023

Nu är det åter möjligt att söka medel för Positiva Projekt i grundskolan.

Inför läsåret 2022/2023 prioriterar Sparbanken Skånes ägarstiftelser hållbara projekt som genomförs i skolans närmiljö och som på ett eller annat sätt bidrar till att eleverna får en aktiv vardag. Det kan handla om att komma ut och uppleva naturen i skolans närmiljö, att lära sig mer om allemansrätten och värna om vår miljö.

Läs mer och ansök här!