Sparbanken Skånes Energikliv

Sparbanken Skånes Energikliv

Vill din förening ta klivet och ställa om till en mer hållbar energilösning? Genom initiativet Sparbanken Skånes Energikliv kan din förening ansöka om ekonomisk

Genom initiativet Sparbanken Skånes Energikliv kan din förening ansöka om ekonomiskt stöd till projekt för energieffektivisering.
För att öka möjligheterna för föreningslivet till grön omställning kan ideella föreningar i Sparbanken Skåne verksamhetsområde ansöka om medel till exempelvis solceller på klubbstugan eller ett nytt värmesystem för att bidra till en mer hållbar framtid.

Enskilda hållbara projekt kan beviljas medfinansiering upp till 50 procent dock högst 100 000 kronor. Ansökan är öppen 1 – 30 september 2022. Därefter återkommer en ny ansökningsperiod i mars

Det riktade hållbarhetsstödet är skapat av Sparbanken Skåne med ägarstiftelser och kan ge föreningar möjlighet att minska sin klimatpåverkan och ställa om till ett bättre ekonomiskt alternativ. Satsningen möjliggörs tack vare sparbanksidén, som kortfattat går ut på att en del av bankens vinst kan återföras till lokala utvecklingsprojekt. Sparbanksstiftelsen 1826 ansvarar och fördelar pengarna till dem som beviljas stöd i kommunerna; Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.