Positiva Projekt inspirerar elever i grundskolan

Positiva Projekt inspirerar elever i grundskolan

I en vardag som ofta innebär krav och stress för många elever är det viktigt att få möjlighet att genomföra aktiviteter som är positiva och utvecklande.

Sparbanksstiftelsen 1826 har därför instiftat en satsning kallad Positiva Projekt.

Positiva Projekt ger grundskolor möjlighet att få hjälp med finansiering av aktiviteter som innebär något positivt och utvecklande för eleverna, med fokus på aktiviteter som främjar en positiv livsstil, t.ex. antimobbing, ökad gemenskap, hälsa och motion. Det kan till exempel handla om att svetsa samman en klass eller en årskurs i ett teater- eller litteraturprojekt, arbeta proaktivt mot mobbning eller kanske till och med att åka iväg för att göra något roligt och lärorikt med ett speciellt tema.

Medel från Positiva Projekt kan sökas varje år inför kommande läsår och ansökningsperiod är mellan 15 augusti och 15 september. Vi beviljar bidrag upp till maximalt 25 000 kronor.

Grundskolor och fristående skolor på grundskolenivå kan söka bidrag och en förutsättning är att dessa finns i någon av de 4 skånska kommunerna inom stiftelsens verksamhetsområde: Kristianstad, Hässleholm, Östra Göinge och Osby. Bidrag lämnas inte till aktiviteter som normalt sett ingår i grundskoleverksamheten.

Ej heller lämnas bidrag till inköp av inventarier eller andra investeringar som bedöms ligga inom skolans ansvar. Bidrag för utlandsresor eller resor som kan betecknas såsom klassresor prioriteras inte.

Ansökan till Positiva Projekt är öppen här nedan från 15 augusti till 15 september.
Har du inget inlogg? Börja med att registera ett konto

Till inloggning för ansökan – Positiva Projekt.