Skolprojekt

Sparbanksstiftelsen 1826 prioriterar därför särskilt projekt som riktas till barn och ungdomar och som kommer många till del.

Varje år erbjuder Sparbanksstiftelsen 1826 i samarbete med Sparbanken Skåne ett antal skolprojekt till skolor inom vårt verksamhetsområde, bl a endagsutflykter för årskurs 2, 5 och 8 samt möjligheten att söka bidrag till skolaktiviteter via vår satsning Positiva Projekt. Vi erbjuder också föreläsningar i privatekonomi för ungdomar i åldrarna 7-25år.

Positiva Projekt inspirerar elever i grundskolan

I en vardag som ofta innebär krav och stress för många elever i grundskolan är det viktigt att få möjlighet att genomföra aktiviteter som ger en extra dimension till lärande och gemenskap i skolan.

Sparbanksstiftelsen 1826 har därför instiftat en satsning kallad Positiva Projekt.

Genom Positiva projekt kan skolan få hjälp med finansiering av aktiviteter utanför ordinarie verksamhet som innebär något positivt och utvecklande för eleverna, i en vardag som ofta präglas av krav och stress.

Ett positivt projekt kan till exempel handla om att svetsa samman klassen, arbeta mot mobbning eller kanske röra sig lite mer och samtidigt göra något kul tillsammans. Positiva projekt ska ha ett tydligt mål och innebära något positivt och utvecklande för eleverna.

Vi vill prioriterar hållbara projekt som genomförs i skolans närmiljö och som på ett eller annat sätt bidrar till att eleverna får en aktiv vardag. Vi ser gäran satsningar som främjar demokrati eller bidrar till en bättre psykisk hälsa.  Det kan handla om att komma ut och uppleva naturen i skolans närmiljö, att lära sig mer om allemansrätten och värna om vår miljö.

Bidrag lämnas inte till aktiviteter som normalt sett ingår i den ordinarie verksamheten, ej heller till inköp av inventarier eller andra investeringar som bedöms ligga inom skolans ansvar.

Resor som kan betraktas som klassresor prioriteras ej.

Vi beviljar bidrag med upp till 25 000 kr. Beviljade medel ska användas för aktiviteter det kommande läsåret och rekvireras senast 31 augusti året därpå.

Vem kan söka?

Grundskolor i Sparbanksstiftelsen 1826´s verksamhetsområde, dvs Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommun.

Ansökningsperiod: 15 augusti till 15 september.

Ansökan till Positiva Projekt är öppen här nedan från 15 augusti till 15 september. Har du ingen inloggning? Börja med att registrera ett konto.

Till inloggning för ansökan – Positiva Projekt.

Ung Ekonomi

Ung ekonomi vänder sig till barn och unga, 7-25år, i grundskolan, gymnasiet och eftergymnasiala utbildningar. Vi vill inspirera dem att se på sin ekonomi på ett sätt där de själva kan göra skillnad.

Ung ekonomi vänder sig till barn och unga i högstadiet och gymnasiet för att inspirera dem att se på sin ekonomi på ett sätt där de själva kan göra skillnad.

Aktuella ämnen som buffertsparande, snabblån och bedrägerier tas upp. Ekonomiska termer som ränta och amortering tas upp samt vikten av att göra en budget.

Genom UtbildningsForum erbjuder vi även följande föreläsningar:

  • Värdet av pengar för lågstadieelever
  • Prata pengar med barn för mellanstadieelever
  • Ung vuxen för gymnasieelever samt unga vuxna
  • UtbildningsForum föreläser för skolklasser, föreningar och på andra platser där barn och unga finns

Föreläsningen anpassas efter målgruppen och tar ca 60 minuter.

Läs mer och boka din föreläsning här!

I djurens spår med Sparbanken Skåne ÅK2

Häng med i spåren och upptäck våra vilda djur

Vad har vilda djur för roll i ekosystemen? Vilka är naturens magiska minimonster och hur är det att leva i en flock? Sparbanken Skåne bjuder in elever i årskurs 2 till en lärorik och spännande dag på Skånes Djurpark där vi går i djurens spår – idag och för 70 miljoner år sedan.

Läs mer hos Sparbanken Skåne

Arkeologiskolan ÅK5

Var med och gräv fram Skånes historia i Uppåkra! Skandinaviens största järnåldersbosättning.

Under åkermarken i Staffanstorp vilar Uppåkra – en fornlämning som räknas till Skandinaviens största järnåldersbosättning. Elever i årskurs 5 får chansen att bli arkeologer för en dag och lära sig hur historien skapas genom fynd i marken.

 

Läs mer hos Sparbanken Skåne

En dag på Vattenhallen Science Center ÅK8

Skånska åttondeklassare får möjlighet till en upplevelse utöver det vanlig

Skånska åttondeklassare får möjlighet till en upplevelse utöver det vanliga när Sparbanken Skåne i samarbete med sina ägarstiftelser bjuder in till en vetenskapsdag på Vattenhallen Science Center i Lund. Boka in en eller flera klasser för ett besök.

Läs mer hos Sparbanken Skåne

Stipendier

Sparbanksstiftelsen 1826 delar under året ut ett flertal idrottsledarstipendier.

Sparbanksstiftelserna i Skåne uppmärksammar tillsammans med RF-SISU Skåne alla idrottsledare som engagerar sig i barn- och ungdomsidrotten i Skåne genom att dela ut 250 stipendier.

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. Ledarna har därmed en stor betydelse för samhällsutvecklingen.

– Med stipendierna vill vi uppmärksamma de eldsjälar som genom att lägga betydande delar av sin fritid på att jobba med barn och unga gör en stor och viktig samhällsinsats, säger Maria Wallinius, verkställande tjänsteman Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, som är en av drivkrafterna bakom Skånes Idrottsledarstipendier.

Stipendiet är på 10 000 kr varav 7 000 kr går till stipendiaten för sina goda ledarinsatser och 3 000 kr går till dennes förening för fortsatt satsning på barn- och ungdomsverksamheten.

Samtliga idrottsföreningar i Skåne har möjlighet att 15 januari – 25 februari, nominera en kvinna och en man till Skånes Idrottsledarstipendier.

 

Läs mer om Skånes Idrottsledarstipendier på Sparbanken Skånes hemsida

Bidrag

Varje år delar Sparbanksstiftelsen 1826 ut bidrag till lokala utvecklingsprojekt inom Sparbanken 1826 tidigare verksamhetsområde

Stiftelsens syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande ideér och medverka till att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden.

Vid sidan om detta primära syfte får stiftelsen främja näringsliv, forskning, samhällsutveckling, idrott, barn- och ungdomsverksamhet och kultur genom att lämna ekonomiska bidrag till stöd för projekt som bidrar till lokal utveckling.

Stiftelsen lämnar normalt endast bidrag till projekt inom tidigare Sparbanken 1826 verksamhetsområde, dvs inom följande kommuner: Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Har du planer på ett projekt som gagnar utvecklingen där du bor? Då är du välkommen med en ansökan! Innan du lämnar in en ansökan för första gången, ta del av ansökningsguiden som finns i menyn, den innehåller viktig information om stiftelsens utdelningspolicy och vilken information stiftelsen behöver för att kunna göra en bedömning av din ansökan.

Stiftelsen har två ansökningsperioder, 1-31 mars och 1-30 september. Välkommen med er ansökan!

Läs i ansökningsguiden hur du gör för att ansöka om bidrag

Laddar…