Skolprojekt

Sparbanksstiftelsen 1826 prioriterar därför särskilt projekt som riktas till barn och ungdomar och som kommer många till del.

Varje år erbjuder Sparbanksstiftelsen 1826 i samarbete med Sparbanken Skåne ett antal skolprojekt till skolor inom vårt verksamhetsområde, bl a endagsutflykter för årskurs 2, 5 och 8 samt möjligheten att söka bidrag till skolaktiviteter via vår satsning Positiva Projekt. Vi erbjuder också föreläsningar i privatekonomi till högstadier och gymnasieskolor.

Positiva Projekt inspirerar elever i grundskolan

I en vardag som ofta innebär krav och stress för många elever i grundskolan är det viktigt att få möjlighet att genomföra aktiviteter som ger en extra dimension till lärande och gemenskap i skolan.

Sparbanksstiftelsen 1826 har därför instiftat en satsning kallad Positiva Projekt.

Positiva Projekt ger grundskolor möjlighet att få hjälp med finansiering av aktiviteter som innebär något positivt och utvecklande för eleverna, med fokus på aktiviteter som främjar en positiv livsstil, t.ex. antimobbing, ökad gemenskap, hälsa och motion. Det kan till exempel handla om att svetsa samman en klass eller en årskurs i ett teater- eller litteraturprojekt, arbeta proaktivt mot mobbning eller kanske till och med att åka iväg för att göra något roligt och lärorikt med ett speciellt tema.

Medel från Positiva Projekt kan sökas varje år inför kommande läsår och ansökningsperiod är mellan 15 augusti och 15 september. Vi beviljar bidrag upp till maximalt 25 000 kronor.

Grundskolor och fristående skolor på grundskolenivå kan söka bidrag och en förutsättning är att dessa finns i någon av de 4 skånska kommunerna inom stiftelsens verksamhetsområde: Kristianstad, Hässleholm, Östra Göinge och Osby. Bidrag lämnas inte till aktiviteter som normalt sett ingår i grundskoleverksamheten.

Ej heller lämnas bidrag till inköp av inventarier eller andra investeringar som bedöms ligga inom skolans ansvar. Bidrag för utlandsresor eller resor som kan betecknas såsom klassresor prioriteras inte.

Ansökan till Positiva Projekt är öppen här nedan från 15 augusti till 15 september.
Har du inget inlogg? Börja med att registrera ett konto

Till inloggning för ansökan – Positiva Projekt.

Till inloggning för ansökan – Positiva Projekt.

Ung Ekonomi

Ung Ekonomi är ett utbildningsprojekt i privatekonomi som riktar sig till högstadie- och gymnasieskolor inom stiftelsens verksamhetsområde.

Boka Ung Ekonomi kostnadsfritt och ge dina elever möjligheten att lära sig mer om privatekonomi och möjligheten till en bra start i livet.

Ung Ekonomi är ett stiftelsefinansierat projekt som drivs av Stiftelsens Utbildningsforum Skåne AB och erbjuder kostnadsfria, ickesäljande gästföreläsningar i privatekonomi. Projektet har sedan starten 2008 träffat över 30 000 elever i regionen och föreläsningarna har varit mycket uppskattade av både elever och lärare.

Föreläsningens syfte är att på ett interaktivt, roligt och enkelt sätt gå igenom privatekonomins grunder. Innehållet består bland annat av:

  • Budgetövning a la ”Lyxfällan”
  • Spara och Låna
  • Kortfilmer
  • Mentometerknappar

Vill du komma i kontakt med oss eller boka in din klass, tveka inte att höra av dig.

Maila till Utbildningsforum

En dag med Gårdens Djur ÅK2

Var kommer maten ifrån? Hur ser framtidens hållbara lantbruk ut? Och hur mjuk är egentligen fårets ull?

Boka in klassen för ett lärorikt besök i bondens vardag. Sparbanken Skåne bjuder i samarbete med sina ägarstiftelser in elever i årskurs 2 till En dag med gårdens djur.

Läs mer hos Sparbanken Skåne

Arkeologiskolan ÅK5

Var med och gräv fram Skånes historia i Uppåkra! Skandinaviens största järnåldersbosättning.

Under åkermarken i Staffanstorp vilar Uppåkra – en fornlämning som räknas till Skandinaviens största järnåldersbosättning. Elever i årskurs 5 får chansen att bli arkeologer för en dag och lära sig hur historien skapas genom fynd i marken.

 

Läs mer hos Sparbanken Skåne

Skånska åttondeklassare får möjlighet till en upplevelse utöver det vanlig

Skånska åttondeklassare får möjlighet till en upplevelse utöver det vanliga när Sparbanken Skåne i samarbete med sina ägarstiftelser bjuder in till en vetenskapsdag på Vattenhallen Science Center i Lund. Boka in en eller flera klasser för ett besök.

Läs mer hos Sparbanken Skåne

Stipendier

Sparbanksstiftelsen 1826 delar under året ut ett flertal idrottsledarstipendier.

Stipendierna är på 10 000 kr vardera. Bakom utdelningen ståSparbanksstiftelserna i Skåne tillsammans med Skåneidrotten.

Ideella idrottsledare från skånska föreningslivet hyllades med stipendier för sina insatser inom barn- och ungdomsidrotten.

Varje stipendium är på 10 000 kronor, varav 5 000 går till idrottsledaren själv och 5 000 till dennes förening för vidare utveckling av barn- och ungdomsverksamheten. Föreningarna har möjlighet att nominera en man och en kvinna. Samtliga stipendiater som utses bjuds sedan in till en galakväll på Sparbanken Skåne Arena i Lund den 14 maj för att där hyllas och ta emot stipendiet.

– Med stipendierna vill vi uppmärksamma de eldsjälar som genom att lägga betydande delar av sin fritid på att jobba med barn och unga gör en stor och viktig samhällsinsats, säger Maria Wallinius, verkställande tjänsteman Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, som är en av drivkrafterna bakom Skånes Idrottsledarstipendier.

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. Ledarna har därmed en stor betydelse för samhällsutvecklingen.

Läs mer om Skånes Idrottsledarstipendier på Sparbanken Skånes hemsida

Bidrag

Varje år delar Sparbanksstiftelsen 1826 ut bidrag till lokala utvecklingsprojekt inom Sparbanken 1826 tidigare verksamhetsområde

Stiftelsens syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande ideér och medverka till att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden.

Vid sidan om detta primära syfte får stiftelsen främja näringsliv, forskning, samhällsutveckling, idrott, barn- och ungdomsverksamhet och kultur genom att lämna ekonomiska bidrag till stöd för projekt som bidrar till lokal utveckling.

Stiftelsen lämnar normalt endast bidrag till projekt inom tidigare Sparbanken 1826 verksamhetsområde, dvs inom följande kommuner: Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Har du planer på ett projekt som gagnar utvecklingen där du bor? Då är du välkommen med en ansökan! Innan du lämnar in en ansökan för första gången, ta del av ansökningsguiden som finns i menyn, den innehåller viktig information om stiftelsens utdelningspolicy och vilken information stiftelsen behöver för att kunna göra en bedömning av din ansökan.

Stiftelsen har två ansökningsperioder, 1-31 mars och 1-30 september. Välkommen med er ansökan!

Läs i ansökningsguiden hur du gör för att ansöka om bidrag

Laddar…