Vi investerar i framtiden

Sparbanksstiftelsen 1826 är ägare till Sparbanken Skåne

Det är genom avkastningen på stiftelsens förmögenhet, vilken har byggts upp sedan Sparbanken 1826 grundades år 1826, som stiftelsen kan dela ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling. Genom att med omsorg välja de projekt som ska tilldelas bidrag skapar vi värden som kommer människor som lever och verkar i vårt verksamhetsområde och i regionen till del.

Sparbanksstiftelsen 1826 verkar inom samma geografiska verksamhetsområde som tidigare Sparbanken 1826 gjorde, vilket omfattar följande kommuner i nordöstra Skåne: Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Det är också företrädesvis till projekt inom dessa kommuner som stiftelsen delar ut bidrag.

Ändamål

Stiftelsen ska främja sparsamhet genom att, som aktieägare i Sparbanken Skåne eller annan bank, i möjligaste mån verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas.

Stiftelsen får också, genom avkastningen på sin förmögenhet, dela ut bidrag till fysiska eller juridiska personer i syfte att främja näringsliv, barn och ungdom, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott eller kultur företrädesvis inom sitt verksamhetsområde.

Förtroendemän

Våra förtroendemän, valberedning och revisor

Förtroendemännen i Sparbanksstiftelsen 1826 speglar Sparbanken Skånes kundbas och delar sparbanksrörelsens värderingar. De har lokal anknytning och agerar som ambassadörer för stiftelse och bank. De är samhällsengagerade och fungerar också som rådgivande till stiftelsen. Deras erfarenhet, kunskaper och samhällskontakter är av avgörande vikt för att stiftelsen skall kunna bevara och utveckla den värdegrund som verksamheten vilar på.

Efternamn Förnamn Ort
Andersson Gustaf Åhus
Ahnell Eva-Lotta Hässleholm
Almqvist Malin Lönsboda
Bergstrand Charlotte Hässleholm
Carlsson Anna Osby
Eklund Sara Åhus
Fantenberg Lena Kristianstad
Frankenius  Per  Åhus
Haak Jonas Kristianstad
Hermansson Ingvar Tyringe
Jenvén Linda Hässleholm
Johansson Tommy Broby
Jönsson Johan Hässleholm
Källström Lisa Kristianstad
Lennartsson Daniel Tollarp
Lind Per Tyringe
Lövensköild Ebba Degeberga
Lööf Helena Broby
Melin Lotte Osby
Nilsson Erland Osby
Nilsson Jonas Åhus
Nilsson Rolf Lönsboda
Norup Paulina Knislinge
Oxwall Anders Kristianstad
Persson Fredrik Balsby
Persson Lena Kristianstad
Persson Marie Tyringe
Pröjtz Christian Färlöv
Risberg Andreas Tyringe
Rosenstråle Lina Broby
Samuelsson Dan Kristianstad
Servin Melker Sösdala
Paulsson Simmingsköld Maria Hässleholm
Szilagyi Daniel Fjälkinge
Stureson Per Knislinge
Ståhl Helena Osby
Brance Anita Osby
Svensson Kerstin Arkelstorp
Tribo Gilbert Kristianstad
Wiberg Lars-Göran Hässleholm
Youssef Yassin Rouwaida Hässleholm

Vår styrelse & verksamhet

Styrelseledamöter & vi som arbetar på Sparbanksstiftelsen 1826

Styrelsen har sitt säte i Kristianstad. Styrelsen förvaltas av en styrelsen på 5-10 ledamöter, vilket utses  av stiftelsens förtroendevalda, som ska vara bosatta inom verksamhetsområdet.

Krister AsplundKrister Asplund
Ordförande
Åhus
Pernilla BlixtPernilla Blixt
Vice ordförande
Åhus
Sven JinertSven Jinert
Styrelseledamot
Tyringe
Agneta ErforsAgneta Erfors
Styrelseledamot
Hässleholm
Maria MalmMaria Malm
Styrelseledamot
Osby
Henrik LarssonHenrik Larsson
Styrelseledamot
Östra Göinge
Christian NyhlénChristian Nyhlén
Styrelseledamot
Åhus
Gunilla BengtssonGunilla Bengtsson
Verkställande direktör
Johanna LindborgJohanna Lindborg
Projektsamordnare