Beviljade bidrag 2022

Beviljade bidrag 2022

Nu är årets beviljade bidrag publicerade

Under året 2022 har stiftelsen beviljat bidrag till ca 260 olika projekt

Här hittar du listan