$articleHeading

Skånes Idrottsledarstipendier 2017

Sparbanksstiftelserna i Skåne vill tillsammans med Skåneidrotten uppmärksamma alla idrottsledare som engagerar sig i barn- och ungdomsidrotten i Skåne. Vi gör det genom att dela ut 200 stipendier och hylla de ideellt arbetande idrottsledarna med en galakväll i Lund.

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. Ledarna har därmed en stor betydelse för samhällsutvecklingen. Temat för 2017 års Idrottsledarstipendier är Barnrättsperspektivet, som bygger på att barn- och ungdomsidrott ska utgå från varje individs uttalade intresse och behov. Lek, glädje och lust ska sättas i första rummet. Vi delar också ut stipendier till ledare inom vuxenidrott.

Nu öppnar vi för nomineringar till 2017 års idrottsledarstipendier. Samtliga idrottsföreningar i Skåne har möjlighet att nominera en man och en kvinna. Att väga in jämställdhetsaspekten är ett medvetet och självklart beslut, helt i linje med idrottsrörelsens mål. Stipendiaten får 7 000 kr för sina goda ledarinsatser och dennes förening får 3 000 kr för fortsatt satsning på barn- och ungdomsverksamhet. Fem föreningspris på 10 000 kr delas ut till föreningar som gjort en särskild insats kring årets tema.

Stipendierna delas ut den 16 maj på Idrottsledargalan på Sparbanken Skåne Arena i Lund.

Nominera!

Samtliga idrottsföreningar i Skåne har möjlighet att nominera en man och en kvinna
Nominera föreningens kandidater mellan den 15 januari och 15 februari 2017.
Nominera här!

Se mottagare av 2016 års stipendier här.

Stipendierna delades ut den 19 maj på Sparbanken Skåne Arena i Lund. Se bilder från galan här.

Mer information

Känner du någon idrottsledare som är värd att hyllas?

Nominera 15 jan - 15 feb här.