$articleHeading

Skånes Idrottsledarstipendier 2019

Dags att nominera Skånes Idrottsledarstipendier

För trettonde året i rad kan skånska föreningar nominera idrottsledare till Skånes Idrottsledarstipendier. Nomineringsperioden pågår mellan den 15 januari och den 25 februari och under våren får 250 skånska idrottsledare besked om att de belönas med stipendium för sina insatser inom barn- och ungdomsidrotten.

Bakom Skånes Idrottsledarstipendier står Sparbanksstiftelserna i Skåne* tillsammans med Skåneidrotten. Varje stipendium är på 10 000 kronor, varav 5 000 går till idrottsledaren själv och 5 000 till dennes förening för vidare utveckling av barn- och ungdomsverksamheten. Föreningarna har möjlighet att nominera en man och en kvinna. Samtliga stipendiater som utses bjuds sedan in till en galakväll på Sparbanken Skåne Arena i Lund den 14 maj för att där hyllas och ta emot stipendiet.

- Med stipendierna vill vi uppmärksamma de eldsjälar som genom att lägga betydande delar av sin fritid på att jobba med barn och unga gör en stor och viktig samhällsinsats, säger Maria Wallinius, verkställande tjänsteman Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, som är en av drivkrafterna bakom Skånes Idrottsledarstipendier.

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige är någon gång under uppväxten med i en idrottsförening. Ledarna har därmed stor betydelse för samhällsutvecklingen. Bara i Skåne jobbar cirka 80 000 ledare ideellt inom idrotten.

- Återigen ges vi möjligheten att hylla våra fantastiska idrottsledare. I idrottsrörelsen strategiarbete med sikte på 2025 ingår ett utvecklingsarbete för ”ett stärkt ledarskap”. Förutom att stärka ledarna med rätt kompetens ges vi här också möjlighet att hylla dem för deras gärningar under 2018, säger Patrik Karlsson, distriktsidrottschef på Skåneidrotten.

På skånesidrottsledare.se kan föreningarnas styrelse föreslå kandidater från den 15 januari. Här finns också mer information om idrottsledarstipendierna.

* Sparbanksstiftelserna i Skåne är Sparbanksstiftelsen 1826, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen Skåne och Stiftelsen Gripen.

Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen 1826 och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta är alla delägare i Sparbankens Skåne och har som syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och främja sparsamhet. Vid sidan av detta stödjer stiftelserna projekt som bidrar till lokal utveckling inom sina respektive verksamhetsområden.

Läs mer om Skånes Idrottsledarstipendier.

 

Mer information

Känner du någon idrottsledare som är värd att hyllas?

Nominera 15 jan - 25 feb här.