$articleHeading

Verksamheten

Sparbanksstiftelsen 1826 är sedan maj 2014 en av huvudägarna (26 procent) av Sparbanken Skåne. Stiftelsen bildades 2014 i samband med sammanslagningen av Sparbanken 1826, Färs & Frosta Sparbank, samt några kontor från Sparbanken Öresund.

Stiftelsens verksamhetsområde

Sparbanksstiftelsen 1826 verkar inom samma geografiska verksamhetsområde som tidigare Sparbanken 1826 gjorde, vilket omfattar följande kommuner i nordöstra Skåne: Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Det är också företrädesvis till projekt inom dessa kommuner som stiftelsen delar ut bidrag.

Stiftelsens ledning

Styrelsen har sitt säte i Kristianstad. Stiftelsen förvaltas av en styrelse på 7 ledamöter, vilka utses av stiftelsens förtroendevalda, 50 stycken, som tillsammans utgör stiftelsens stämma, ska vara bosatta inom verksamhetsområdet

De förtroendevalda ska bevara bankens och stiftelsens förankring i verksamhetsområdet. Hans eller hennes erfarenheter, kunskaper och samhällskontakter är av stor vikt för att utveckla bankens och stiftelsens verksamhet.

De förtroendevaldas uppgift är, förutom att välja stiftelsens styrelse, att fånga upp idéer och synpunkter som stiftelsen kan utveckla. De förtroendevalda ska vara både samhällets och kundernas representanter.

Ändamål

Sparbanksstiftelsen 1826 ska främja sparsamhet genom att, som aktieägare i bank, i möjligaste mån verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas.

Stiftelsen har också till uppgift att, genom avkastningen på sin förmögenhet, dela ut bidrag till fysiska eller juridiska personer i syfte att främja näringsliv, samhälle, idrott eller kultur i företrädesvis nordöstra Skåne och västra Blekinge.

Stiftelsens mål

  • Stiftelsens verksamhet ska ligga rätt i tiden och främja en positiv samhällsutveckling.
  • Stiftelsen ska stimulera ökad tillväxt i verksamhetsområdet.
  • Stiftelsens insatser ska uppfattas som en värdefull tillgång av alla som verkar i banken och dess kunder.