$articleHeading

Historik

Sparbankstiftelsen 1826 är sedan maj 2014 en av huvudägarna (26 procent) i Sparbanken Skåne. Stiftelsen bildades 2014 i samband med sammanslagningen av Sparbanken 1826, Färs & Frosta Sparbank, samt några kontor från Sparbanken Öresund.

Sparbanksstiftelsen 1826 har sitt ursprung i Sparbanken 1826. Banken grundades under namnet Christianstads läns Sparbank i Kristianstad år 1826. Den bytte sedan namn till Kristiandstads Sparbank och har under åren vuxit genom att flera banker gått samman. I samband med köp av kontoren Sösdala, Hässleholm, Vittsjö, Osby, Hästveda, Lönsboda, Killeberg av Swedbank 2008 samt fusion med Tyringe Sparbank bildades Sparbanken 1826. Sparbanken 1826 verksamhetsområde utgjordes av 4 kommuner: Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som utses av stiftelsens förtroendevalda. De förtroendevalda är 50 till antalet och ska representera hela verksamhetsområdet.

Stiftelsens styrelse har sitt säte i Kristianstad.