$articleHeading

Positiva Projekt inspirerar elever i grundskolan

 I en vardag som ofta innebär krav och stress för många elever i grundskolan är det viktigt att få möjlighet att genomföra aktiviteter som ger en extra dimension till lärande och gemenskap i skolan. Därför har Sparbanksstiftelsen 1826 beslutat om att starta ett nytt projekt som vi kallar Positiva Projekt.

Positiva Projekt ger grundskolor möjlighet att få hjälp med finansiering av aktiviteter som innebär något positivt och utvecklande för eleverna, med fokus på aktiviteter som främjar en positiv livsstil, t.ex. antimobbing, ökad gemenskap, hälsa och motion. Det kan till exempel handla om att svetsa samman en klass eller en årskurs i ett teater- eller litteraturprojekt, arbeta proaktivt mot mobbning eller kanske till och med att åka iväg för att göra något roligt och lärorikt med ett speciellt tema.

Medel från Positiva Projekt kan sökas varje år inför kommande läsår och ansökningsperiod är mellan 15 augusti och 15 september. Bidragets storlek kan vara mellan 10 000 kronor och maximalt 25 000 kronor. Grundskolor och fristående skolor på grundskolenivå kan söka bidrag och en förutsättning är att dessa finns i någon av de 4 skånska kommunerna inom stiftelsens verksamhetsområde: Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Bidrag lämnas inte till aktiviteter som normalt sett ingår i grundskoleverksamheten. Ej heller lämnas bidrag till inköp av inventarier eller andra investeringar som bedöms ligga inom skolans ansvar. Bidrag för utlandsresor eller resor som kan betecknas såsom klassresor prioriteras inte.

Besked om beslut lämnas i slutet av oktober via epost.

 

Så här gör du för att lämna in en ansökan

Skapa konto

Det första du ska göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som ska bli din sida, med rubriken "Min sida". Det är här du kan hitta alla dina påbörjade eller inlämnade ansökningar och även de organisationer du skapat och eventuellt lämnat in ansökningar för. Du skapar ditt konto genom att välja "Min sida" uppe till höger

Ny ansökan

Välj "Ny ansökan" och fyll i din ansökan steg för steg. Du kan när som helst klicka på "Avsluta (spara)" för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

Observera att det under perioder kan finnas möjlighet att söka olika typer av bidrag och stipendier. Välj det alternativ som gäller din ansökan, dvs positiva projekt.

När du är klar klickar du på "Lämna in". Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras av dig. Du kan nu gå tillbaka till din sida och påbörja en ny ansökan eller titta på de ansökningar du lämnat in. Kvitto på insänd ansökan skickas inte separat, utan återfinns under Min Sida.

Mer information

Nu kan du lämna din ansökan om Positiva Projekt.

Logga in till Min sida och påbörja din ansökan