Tillsammans ger vi tillbaka

Sparbanksstiftelsen 1826 är ägare till Sparbanken Skåne

Det är genom avkastningen på stiftelsens förmögenhet, vilken har byggts upp sedan Sparbanken 1826 grundades år 1826, som stiftelsen kan dela ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling. Genom att med omsorg välja de projekt som ska tilldelas bidrag skapar vi värden som kommer människor som lever och verkar i vårt verksamhetsområde och i regionen till del.

Ändamål
Stiftelsen ska främja sparsamhet genom att, som aktieägare i Sparbanken Skåne eller annan bank, i möjligaste mån verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas.

Stiftelsen får också, genom avkastningen på sin förmögenhet, dela ut bidrag till fysiska eller juridiska personer i syfte att främja näringsliv, barn och ungdom, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott eller kultur företrädesvis inom sitt verksamhetsområde.

 

Förtroendevalda Vår verksamhet Vår styrelse

Förtroendevalda

Våra förtroendevalda, valberedning och revisor

Förtroendevalda i Sparbanksstiftelsen 1826 speglar Sparbanken Skånes kundbas och delar sparbanksrörelsens värderingar. De har lokal anknytning och agerar som ambassadörer för stiftelse och bank. De är samhällsengagerade och fungerar också som rådgivande till stiftelsen. Deras erfarenhet, kunskaper och samhällskontakter är av avgörande vikt för att stiftelsen skall kunna bevara och utveckla den värdegrund som verksamheten vilar på.

Vår verksamhet

Stiftelsen uppgift är att genom avkastningen dela ut bidrag till fysiska eller juridiska personer i syfte att främja näringsliv, samhälle, idrott eller kultur.

Sparbanksstiftelsen 1826 verkar inom samma geografiska verksamhetsområde som tidigare Sparbanken 1826 gjorde, vilket omfattar följande kommuner i nordöstra Skåne: Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Det är också företrädesvis till projekt inom dessa kommuner som stiftelsen delar ut bidrag.

Stiftelsens ledning
Styrelsen har sitt säte i Kristianstad. Stiftelsen förvaltas av en styrelse på 7 ledamöter, vilka utses av stiftelsens förtroendevalda, 50 stycken, som tillsammans utgör stiftelsens stämma, ska vara bosatta inom verksamhetsområdet

De förtroendevalda ska bevara bankens och stiftelsens förankring i verksamhetsområdet. Hans eller hennes erfarenheter, kunskaper och samhällskontakter är av stor vikt för att utveckla bankens och stiftelsens verksamhet.

De förtroendevaldas uppgift är, förutom att välja stiftelsens styrelse, att fånga upp idéer och synpunkter som stiftelsen kan utveckla. De förtroendevalda ska vara både samhällets och kundernas representanter.

Ändamål
Sparbanksstiftelsen 1826 ska främja sparsamhet genom att, som aktieägare i bank, i möjligaste mån verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas.

Stiftelsen har också till uppgift att, genom avkastningen på sin förmögenhet, dela ut bidrag till fysiska eller juridiska personer i syfte att främja näringsliv, samhälle, idrott eller kultur i företrädesvis nordöstra Skåne och västra Blekinge.

Stiftelsens mål

  • Stiftelsens verksamhet ska ligga rätt i tiden och främja en positiv samhällsutveckling.
  • Stiftelsen ska stimulera ökad tillväxt i verksamhetsområdet.
  • Stiftelsens insatser ska uppfattas som en värdefull tillgång av alla som verkar i banken och dess kunder.

Vår styrelse

Styrelseledamöter

$name Krister Asplund
Ordförande
Åhus
$name Lisbeth Göranson
vice ordförande
Degeberga
$name Östen Gunnarsson
VD
Kristianstad
$name Sven Jinert
Ledamot
Tyringe
$name Ingeman Persson
Ledamot
Broby
$name Agneta Erfors
Ledamot
Hässleholm
$name Anders Cederholm
Sekreterare
Kristianstad