Vi investerar i framtiden

Sparbanksstiftelsen 1826 är ägare till Sparbanken Skåne

Det är genom avkastningen på stiftelsens förmögenhet, vilken har byggts upp sedan Sparbanken 1826 grundades år 1826, som stiftelsen kan dela ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling. Genom att med omsorg välja de projekt som ska tilldelas bidrag skapar vi värden som kommer människor som lever och verkar i vårt verksamhetsområde och i regionen till del.

Sparbanksstiftelsen 1826 verkar inom samma geografiska verksamhetsområde som tidigare Sparbanken 1826 gjorde, vilket omfattar följande kommuner i nordöstra Skåne: Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Det är också företrädesvis till projekt inom dessa kommuner som stiftelsen delar ut bidrag.

Ändamål
Stiftelsen ska främja sparsamhet genom att, som aktieägare i Sparbanken Skåne eller annan bank, i möjligaste mån verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas.

Stiftelsen får också, genom avkastningen på sin förmögenhet, dela ut bidrag till fysiska eller juridiska personer i syfte att främja näringsliv, barn och ungdom, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott eller kultur företrädesvis inom sitt verksamhetsområde.

 

Förtroendevalda Vår styrelse & verksamhet

Förtroendevalda

Våra förtroendevalda, valberedning och revisor

Förtroendevalda i Sparbanksstiftelsen 1826 speglar Sparbanken Skånes kundbas och delar sparbanksrörelsens värderingar. De har lokal anknytning och agerar som ambassadörer för stiftelse och bank. De är samhällsengagerade och fungerar också som rådgivande till stiftelsen. Deras erfarenhet, kunskaper och samhällskontakter är av avgörande vikt för att stiftelsen skall kunna bevara och utveckla den värdegrund som verksamheten vilar på.

Förtroendevalda:

Efternamn Förnamn Ort
Ahnell Eva-Lotta Hässleholm
Almqvist Malin Lönsboda
Frankenius Per Åhus
Bergstrand Charlotte Hässleholm
Borglin Gunilla Tyringe
Carlsson Per-Ingvar Tyringe
Eklund Sara Åhus
Fantenberg Lena Kristianstad
Gustavsson Lars  Knislinge
Haak Jonas Kristianstad
Hansson Gunilla Kristianstad
Hermansson Ingvar Tyringe
Johansson Tommy Broby 
Jönsson Gerd Osby
Jönsson Johan Hässleholm
Lind Per Tyringe
Melin Lotte Osby
Månsson Roland Kristianstad
NIllson Anders Röke
Nilsson Erland Osby
Nilsson Jonas Åhis
Nilsson Rolf Lönsboda
Nilsson Sven-Ingvar Tollarp
Norup Paulina Knislinge
Olsson  Lars Åhus
Persson Leif Åhus
Persson Lena Kristianstad 
Persson Marie Tyringe
Risberg Andreas Tyringe
Samuelsson Dan Kristianstad
Paulsson Simmingsköld Maria Hässleholm
Stureson Per Knislinge
Ståhl Helena Osby
Ståhl Kjell-Erik Åhus
Brance Svensson Anita Osby
Svensson Kerstin Arkelstorp
Tribo Gilbert Kristianstad
Wallentheim Lena Hässleholm
Wiberg Lars-Göran Hässleholm
Åsheim Lena Kristianstad

Vår styrelse & verksamhet

Styrelseledamöter & vi som arbetar på Sparbanksstiftelsen 1826

Styrelsen har sitt säte i Kristianstad. Styrelsen förvaltas av en styrelsen på 5-10 ledamöter, vilket utses  av stiftelsens förtroendevalda, som ska vara bosatta inom verksamhetsområdet.

$name Krister Asplund
Ordförande
Åhus
$name Lisbeth Göranson
ledamot
Degeberga
$name Sven Jinert
Ledamot
Tyringe
$name Agneta Erfors
Ledamot
Hässleholm
$name Pernilla Blixt
vice ordförande
Åhus
$name Maria Svensson
Ledamot
Osby
$name Henrik Larsson
Ledamot
Östra Göinge
$name Östen Gunnarsson
VD
$name Anders Cederholm
Sekreterare
$name Johanna Lindborg
Projektsamordnare