$articleHeading

Om bidrag

Varje år delar Sparbanksstiftelsen 1826 ut bidrag till lokala utvecklingsprojekt inom Sparbanken 1826 tidigare verksamhetsområde.

Stiftelsens syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande ideér och medverka till att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden.

Vid sidan om detta primära syfte får stiftelsen främja näringsliv, forskning, samhällsutveckling, idrott, barn- och ungdomsverksamhet och kultur genom att lämna ekonomiska bidrag till stöd för projekt som bidrar till lokal utveckling.

Stiftelsen lämnar normalt endast bidrag till projekt inom tidigare Sparbanken 1826  verksamhetsområde, dvs inom följande kommuner: Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Har du planer på ett projekt som gagnar utvecklingen där du bor? Då är du välkommen med en ansökan! Innan du lämnar in en ansökan för första gången, ta del av länkarna här till vänster eftersom de innehåller viktig information om stiftelsens utdelningspolicy och vilken information stiftelsen behöver för att kunna göra en bedömning av din ansökan.

Stiftelsen har två ansökningsperioder, 1-31 mars och 1-30 september. Välkommen med er ansökan!

Mer information

Nästa ansökningsperiod är den 

1-31 mars 2019

Logga in till Min sida och påbörja din ansökan