Förbered din ansökan

Du sparar tid och möda om du har allt material redo när du gör din ansökan.

Ha följande information redo: 

 • Projektrubrik (max 150 tecken)
 • Projektbeskrivning: syfte och ändamål (max 1 500 tecken)
 • Projektets tidplan (start och slutdatum, observera att bidrag inte beviljas retroaktivt)
 • Projektekonomi
  • Vilka andra bidragsgivare finns, vad har sökts och beviljats från dem?
  • Vad är sökandes egen insats?
  • Vilka kostnader finns i projektet?
  • Vilket belopp söks från sparbanksstiftelsen?

Om du har fler frågor

Har du frågor som rör er ansökans innehåll är ni välkomna att kontakta stiftelsens kansli, telefon 044-138340. Har du frågor som rör det digitala ansökningssystemet eller ni stöter på problem av teknisk karaktär är du välkomna att kontakta vår ansökningssupport digiPlant AB, telefon 010-138 88 29 mån-fre 8-17 (lunch 12-13).