Beslutsprocess

Stiftelsen tar emot ansökningar under två ansökningsperioder per år. Första perioden är 1-31 mars. Andra perioden är 1-30 september. Beslut lämnas senast under juni respektive december månad.  

Vi kommer eventuellt att höra av oss till dig för kompletteringar av ansökan.

Besked om bidrag beviljats eller ej lämnas skriftligen via e-post till den e-postadress som angivits i ansökan.

Observera att e-postmeddelande från stiftelsen ibland hamnar i mappen för s.k. skräppost eftersom vi skickar många besked samtidigt.